6. ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท Curb Drainage Grating Scupper

ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท Curb Drainage Grating Scupper 

Curbed Drain Inlet Grating ตะแกรงดักขยะ เกรตติ้งดักเศษอาหารท่อระบายน้ำคันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอย ฝุ่นผง เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหิน รางยูด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวพิเศษ (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ฝายตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงเศษขยะลอย เศษอาหาร ดักใบไม้ คันหินด้านข้างริมฟุตบาท ใช้ฝังหล่อในคันหินฟุตบาทคอนกรีตเสริมแรงคสล. เพื่อป้องกันขยะลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้น้ำสามารถระบายลงด้านข้างริมฟุตบาท ออกแบบและผลิตชิ้นงานได้ตามมาตรฐานสเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ราคา ตะแกรงดักขยะ Curbed Drain Inlet Grating

รายการสินค้า จำนวน 1-30 จำนวน 31-100 จำนวน 100+++
ตะแกรงดัขยะ 10×30 ซม.                     320.00                     310.00                     300.00
ตะแกรงดัขยะ 10×40 ซม.                     380.00                     360.00                     340.00
ตะแกรงดัขยะ 15×30 ซม.                     370.00                     350.00                     330.00
ตะแกรงดัขยะ 15×40 ซม.                     430.00                     410.00                     390.00
ตะแกรงดัขยะ 15×50 ซม.                     560.00                     540.00                     520.00
ตะแกรงดัขยะ 15×60 ซม.                     970.00                     950.00                     920.00
ตะแกรงดัขยะ 15×70 ซม.                 1,150.00                  1,100.00                 1,000.00
ตะแกรงดัขยะ 20×57 ซม.                 1,050.00                 1,000.00                   950.00
ตะแกรงดัขยะ 25×50 ซม.                 1,250.00                 1,150.00                 1,100.00
ตะแกรงดัขยะ 25×70 ซม.                 1,600.00                 1,500.00                 1,400.00
ตะแกรงดัขยะ 25×90 ซม.                 1,800.00                 1,650.00                 1,500.00
ตะแกรงดัขยะ 18×52.5×18 ซม. (ผลิต)                 6,500.00                 6,250.00                 6,000.00

คุณสมบัติของตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scuppe

  1. ตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะ ตะแกรงชนิดนี้ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวพิเศษ มีสต๊อคพร้อมขายทันที ได้แก่ 10x40cm., 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm., 25x70cm., etc.
  2. ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาทใช้ฝังหล่อในคันหินฟุตบาทคอนกรีตเสริมแรงคสล. เพื่อป้องกันขยะลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
  3. รุ่นนี้ออกแบบโดยใช้วิธีนำเหล็กดัคไทล์มาหลอมเหลวแล้วเทหล่อควบคุมมาตรฐานการผลิต ออกแบบและผลิตตามสเปค มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เทศบาล การเคหะแห่งชาติ อื่นๆ
  4. ใช้ติดตั้งโดยการหล่อฝังในปูนคอนกรีตเสริมแรงคสล. ด้านข้างริมฟุตบาท เพื่อป้องกันเศษขยะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ

ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล curbeddraininletscupperdrivewaygrating


ใบเสนอราคา ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างถนนริมฟุตบาท

Inlet Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล** ราคาที่นำเสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง (เป็นราคามารับเองที่โรงงาน) | Price excluded VAT and Delivery


ขนาดและรายละเอียดสินค้า ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินด้านข้างฟุตบาท

Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท #ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล #Trench Basin Scupper #Dust Screen Driveway Side Drainage Grating traffic road highway #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates along side of highway #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating ตะแกรงดักขยะผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวพิเศษ (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะฝุ่นผง ดักใบไม้ เป็นตะแกรงที่ถูกฝังไว้ในคันหินคอนกรีตเสริมแรงคสล. เพื่อให้น้ำสามารถระบายลงด้านข้างริมฟุตบาท


#ตะแกรงดักขยะ #ตะแกรงดักเศษขยะใบไม้ #ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล #เกรตติ้งดักเศษอาหารท่อระบายน้ำ       #CurbDrainInletGrating #CurbDrainOutlet #StormCurbInletCatchBasin #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #LeafTrapperSafeScupperDrainage #DustScreenDriveway #CurbDrainGrateScubber #TrafficGratesSiideHighway #StormCurbInletGratingDrainBox #DrumScreenInletCurb #SideDrainageGratingTrafficRoadHighway